Top 8 Cách Tách Năm Sinh Trong Excel Đặc Sắc Nhất Năm 2022

Dưới đây là bài viết hay về chủ đề cách tách năm sinh trong excel do đội ngũ xây dựng website https://meoreview.com biên soạn

Top 8 Cách Tách Năm Sinh Trong Excel Đặc Sắc Nhất Năm 2022

1. Cách sử dụng hàm year trong excel để tách năm đơn giản nhất

Cách sử dụng hàm year trong excel để tách năm đơn giản nhất

2. Cách sử dụng hàm year trong excel vô cùng chi tiết

Cách sử dụng hàm year trong excel vô cùng chi tiết

3. Hướng dẫn tách ngày tháng năm trong excel nhanh chóng

Hướng dẫn tách ngày tháng năm trong excel nhanh chóng

4. Cách tách ngày tháng trong excel thành các cột khác nhau cực nhanh

Cách tách ngày tháng trong excel thành các cột khác nhau cực nhanh

5. Cách sử dụng hàm year trong excel để tách năm đơn giản nhất thủ thuật hướng dẫn hỏi đáp về công nghệ phương tùng

Cách sử dụng hàm year trong excel để tách năm đơn giản nhất  thủ thuật hướng dẫn hỏi đáp về công nghệ  phương tùng

6. Cách tách cột ngày tháng năm ra làm 3 cột khác nhau trong excel

Cách tách cột ngày tháng năm ra làm 3 cột khác nhau trong excel

7. Cách tách cột ngày tháng năm làm 3 cột khác nhau trên excel

Cách tách cột ngày tháng năm làm 3 cột khác nhau trên excel

8. Tách dữ liệu trong một trường vào các cột tương ứng trên excel

Tách dữ liệu trong một trường vào các cột tương ứng trên excel